Identificatie op afstand en verificatie legitimatiebewijs

a) Klanten sturen een kleurenkopie of een kleurenscan van hun identiteitsbewijzen naar ons. Paspoort of ID-kaart (dan voor- en achterzijde aanleveren), rijbewijs is niet bruikbaar.

b) Adviseur controleert de tenaamstelling en adres met alle beschikbare documenten. Maar tenminste de controle van de tenaamstelling, het adres en de beschikbare kenmerken aan de hand van de loonstrook en werkgeversverklaring of pensioenoverzicht. Hier mogen geen afwijkingen in voorkomen.

c) Adviseur controleert kopie identiteitsbewijzen met de klanten tijdens een videogesprek. Tijdens dit gesprek tonen de klanten de originele identiteitsbewijzen, waarvan de adviseur de kleurenkopie zoals bedoeld onder a) hierboven.

d) Alleen als de adviseur zelf heeft vastgesteld dat de persoonlijke gegevens op de identiteitsbewijzen overeenkomen met dat van de klanten en dat de kleurenkopieën van de identiteitsbewijzen die eerder zijn ontvangen overeenkomen met het origineel, tekent de adviseur de kopieën identiteitsbewijzen voor “gecontroleerd op afstand en akkoord” voorzien van de eigen naam.