Hoe pakt de troonrede 2020, voor jou uit?

Als je financieel adviseur houden we je graag goed op de hoogte. Vooral over zaken die je raken. Over wonen en hypotheken, je inkomen en de belasting, je pensioen en hoe je je verzekert. En over wat er speelt op het gebied van duurzaamheid.

Op Prinsjesdag hebben we goed geluisterd naar de troonrede. Hieronder vind je de belangrijkste veranderingen. Plus tips hoe je daar nog dit jaar of juist in 2021 je voordeel mee doet. Aan de orde komen: de belastingen, de hypotheek, energie & duurzaamheid en economie & ondernemen.

Wilt u persoonlijk advies voor uw situatie? Plan dan zelf direct een afspraak in via Agenda PlannersDesk of bel 026 – 351 52 55 of gebruik WhatsApp .

Belastingen

Inkomstenbelasting daalt, arbeidskorting gaat omhoog In de eerste schijf van de inkomstenbelasting daalt het tarief van 37,35% naar 37,10%. Zelfs als je hierdoor iets minder hypotheekrente en -kosten kunt aftrekken, betaal je per saldo dus minder belasting en houd je netto iets meer over. Wie werkt kan bovendien een groter bedrag aan arbeidskorting aftrekken, wat een verder positief effect heeft op je netto inkomen.

Starters betalen geen overdrachtsbelasting Koop je nú een woning dan betaal je 2% van de aankoopsom aan overdrachtsbelasting. Omdat vooral starters het moeilijk hebben op de krappe  woningmarkt, schrapt de regering voor deze kopers de overdrachtsbelasting. Je bent starter als je tussen 18 en 35 jaar oud bent en je eerste woning koopt om daar zelf in te gaan wonen. Ook als je tot je 35e ‘doorstroomt’ naar een volgende koopwoning en nog niet eerder van deze regeling gebruik maakte, kun je ervan gebruik maken.

Overdrachtsbelasting voor beleggers naar 8% Wie een woning koopt om te verhuren, betaalt volgend jaar juist flink meer overdrachtsbelasting: 4x zoveel maar liefst. Het is nog niet duidelijk wanneer deze maatregel ingaat en of die bijvoorbeeld ook geldt voor ouders die een huis kopen om aan hun kind(eren) te verhuren. Dit zal in de loop van dit jaar duidelijk worden.

Heffingsvrije vermogen gaat omhoog Heb je spaargeld of andere middelen, dan hoef je nu over de eerste € 30.846,- geen vermogensbelasting te betalen. Voor 2021 trekt het kabinet dit op naar € 50.000,-. Dit geldt per persoon – voor stellen geldt het dubbele. Wel gaat het tarief boven deze vrijstelling omhoog. Over de rest van je vermogen betaal je dus meer belasting. Verder gaat een aantal eerder genomen maatregelen in 2021 een volgende fase in:

Minder hypotheekaftrek voor hogere inkomens Heb je een jaarinkomen boven de € 68.507, dan kun je vanaf 1 januari 2021 nog maar 43% van je hypotheekrente aftrekken i.p.v. 46%. Dat geldt ook voor de rente over betaalde alimentatie, giften en restschulden én voor je oversluitkosten.

TIP Heb je een hoog inkomen en overweeg je je hypotheek over te sluiten naar een lager rentepercentage? Doe dat dan vóór het einde van het jaar, want dan zijn de oversluitkosten nog aftrekbaar tegen het hogere percentage.

Minder aftrek bij geen of kleine woningschuld Wie zijn hypotheek (bijna) heeft afgelost, heeft een lagere aftrekpost dan de bijtelling door het eigenwoningforfait. Via de Wet Hillen kon je dat verschil alsnog aftrekken. Sinds 2019 wordt die regeling afgebouwd: in 2021 kun je nog 90% van dit verschil aftrekken (dit jaar 93%). Geldt dit voor jou, dan betaal je netto iets meer belasting, ook al omdat de WOZ-waarde van woningen komend jaar naar schatting gemiddeld 8-9% stijgt.

TIP Heb je veel afgelost dan heb je vermogen opgebouwd in je woning. Heb je aan de andere kant niet voldoende spaargeld voor leuke dingen of praktische aanpassingen? Dan kun je als senior een deel van dat vermogen vrij maken, bijvoorbeeld via een overwaardehypotheek. Ook wie nog niet is gepensioneerd kan via een extra hypotheek geld onttrekken aan zijn woning – als je voldoende inkomen hebt. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Er is meer mogelijk dan je denkt.

Hypotheken

Tweeverdieners kunnen meer lenen Ga je samen een huis kopen, dan telt het inkomen van de partner die het minst verdient nu voor 80% mee bij de aanvraag van je hypotheek. Het kabinet wil dit in 2021 optrekken naar 90%, Je kunt dan meer lenen. In november valt hierover een besluit.

Studieschuld weegt minder zwaar mee bij hypotheekaanvraag Als de plannen doorgaan kun je vanaf 1 januari 2021 meer lenen als je een studieschuld hebt. In plaats van met een vaste factor, wordt er dan gerekend met de gemiddelde rente die je de laatste 5 jaar over die schuld betaalde. De laatste jaren was dat praktisch nul. Ook hierover weten we uiterlijk eind november meer.

TIP De regering wil starters op de woningmarkt op diverse manieren tegemoet komen: met de bovenstaande maatregelen én met de afschaffing van de overdrachtsbelasting en juist een verhoging daarvan voor woningbeleggers. Loop je nu tegen de grenzen van je opties aan, dan heb je in 2021 hopelijk meer kans.

Hr-ketel en zonneboiler niet meer te financieren via hypotheek Als je een hypotheek afsluit kun je voor energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, betere isolatie of een warmtepomp tot 6% meer lenen. Dit geldt nu ook nog voor een hr-ketel en een zonneboiler. Vanaf 2021 zijn deze laatste twee van de lijst gehaald.

TIP Koop je nog dit jaar een huis en is de cv-ketel binnenkort aan vervanging toe? Overweeg dan of je deze direct al vervangt. Twijfel je of een warmtepomp misschien een betere optie is? Neem dan een ‘energiebespaarbudget’ mee in je hypotheek, dan hoef je nu nog niet te beslissen. Je kunt daarvoor tot 106% van de marktwaarde lenen.

Geen plannen voor versnelde verlaging hypotheekrenteaftrek Om corona-steun uit Europa te ontvangen moeten landen – mede op aandringen van premier Rutte – hervormingsplannen indienen. Brussel oordeelt al jaren dat Nederlanders gemiddeld een te hoge schuld hebben, vooral in de vorm van een hypotheek. Toch vindt het proefballonnetje van Minister Hoekstra (CDA) voor een versnelde verlaging van de hypotheekrenteaftrek vooralsnog geen gehoor binnen het kabinet. Mogelijk wordt dit wel inzet bij de komende verkiezingen, maar daarover beslist dan de kiezer.

Energie & duurzaamheid

Tegen 2050 moeten alle huishoudens in Nederland ‘van het gas af’ zijn, wat de CO2 uitstoot zal beperken. Vorig jaar werd al bekend dat we tot 2023 meer belasting gaan betalen op gas en minder op elektriciteit. In 2021 betekent dit voor een gemiddeld huishouden dat de energiebelasting op gas stijgt met bijna € 26 (4,7%) en op elektriciteit met € 13 daalt (3,5 %). Wat je totaal betaalt hangt van je energieleverancier af. Wisselen kan je soms aardig wat besparen.

Definitief energielabel wordt duurder Een energielabel is verplicht bij het verkopen van je woning. Nu kun je dat voor een paar euro online regelen, vanaf 2021 moet hier een energiedeskundige aan te pas komen. De kosten daarvan lopen richting de € 200,-.

TIP Heeft jouw woning nog geen (definitief) energielabel, regel dat dan dit jaar nog. Dan kan vanaf een paar euro via www.energielabelvoorwoningen.nl. Het label is dan 10 jaar geldig.

Extra subsidie op isoleren vervalt Tot eind 2020 kun je nog profiteren van 30% subsidie als je twee of meer delen van je woning isoleert. In 2021 gaat deze Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) over in de nieuwe Investeringssubsidie Duurzame Energie. Daaronder vallen dan ook warmtepompen, terwijl de totale subsidiepot kleiner wordt: van € 180 miljoen in 2020 naar € 100 miljoen in 2021. Hoe de subsidie er in 2021 uitziet, wordt nog bekend gemaakt.

TIP Heb je plannen om je woning extra te isoleren (dak, vloer, spouwmuur, HR++ of triple glas en/of kozijnen)? Combineer twee maatregelen en ontvang 30% subsidie. LET OP: de werkzaamheden moeten uiterlijk 31 december zijn uitgevoerd én betaald.

Economie & ondernemen

Volgens het Centraal Plan Bureau groeit de economie in 2021 met 3,5% ten opzichte van het crisisjaar 2020. Een derde steunpakket helpt bedrijven tot de zomer van 2021 door de corona-crisis. Daarmee komt de werkloosheid naar schatting uit op 5,9% (545.000) en niet op de eerder gevreesde 6.5%.

Koopkracht gemiddeld 0,8% hoger Elke inkomensgroep gaat er volgend jaar iets op vooruit. Wie werkt gaat er volgens de koopkrachtplaatjes van het CPB gemiddeld 1,2% op vooruit. Voor uitkeringsgerechtigden is dit 0,5%. Gepensioneerden zien hun koopkracht met 0,4% stijgen.

Snellere afbouw zelfstandigeaftrek Om het zzp-schap te ontmoedigen gaat de zelfstandigenaftrek versneld in stapjes terug van € 5.000,- naar € 3.200,- Toch gaan ook zzp’ers er dankzij de lagere belastingen iets op vooruit.

MKB gaat minder winstbelasting betalen Voor kleine en middelgrote bedrijven wordt de winstbelasting verlaagd van 16,5 naar 15%. Bovendien profiteert het MKB ervan dat de grens tussen het lage en hoge tarief voor de winstbelasting wordt verhoogd van 200.000 naar 400.000 euro.

Geen verlaging winstbelasting grote bedrijven Eerder wel beloofd, gaat deze verlaging naar 21,7% niet door. Vanaf 4 ton betaalt een ondernemer dus nog steeds 25% winstbelasting. Verder sprak Rutte uit dat de fiscus strenger zal toezien op belastingontwijking en harder zal optreden.

Wel extra investeringsaftrek Deze voorziening moet ondernemers in deze onzekere tijden aansporen te blijven investeren. Onder de werktitel BIK (baangerelateerde inkomenskorting) legt deze maatregel een relatie tussen de loonkosten (aantal mensen in dienst) en investering die er wordt gedaan. Hij is bedoeld als fiscale stimulans om meer mensen in dienst te houden.