Met UwKluis veilig online gegevens en documenten delen

UwKluis is een online applicatie om overzicht te houden in uw financiële situatie. UwKluis zorgt ervoor dat u eenvoudig en gemakkelijk eigenaar blijft van uw persoonlijke gegevens. UwKluis biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen of u uw gegevens met PlannersDesk wilt delen. Op deze manier blijven u en wij up-to-date met veranderingen van beide kanten.

UwKluis maakt het mogelijk om documenten te delen met ons. Op deze manier kunt u veilig uw financiële situatie delen met ons zonder dat u daarvoor de deur uit moet. PlannersDesk geeft aan welke stukken nodig zijn voor bijvoorbeeld de aanvraag van uw hypotheek. Met de juiste stukken in uw hypotheekdossier gaat de hypotheekaanvraag sneller en efficiënter.

Geldgevers accepteren alleen PDF-bestanden. Die zijn veelal goed te downloaden in diverse mijn-omgevingen of naar PDF om te zetten. Lukt u dat niet, dan doen wij dat voor u. Voeg de losse documenten niet samen, de geldgevers kunnen dat niet verwerken. Maakt u scans dan graag de documenten rechtop laten staan, zodat ze niet gedraaid hoeven te worden en zorgen dat de nummering van pagina`s op elkaar aansluiten.

Heeft u nog geen inlog? vraag die dan aan via contact, u ontvangt dan een uitnodiging van ons om een account aan te maken. Is uw inlog al geactiveerd? dan kunt u hier inloggen op UwKluis.